LOTY BALONOWE i REKLAMOWE
                                   telefon +48  884 171 697 \ e-mail: info@skymiro.eu

 

 

 

 

logo_epa_eko


Oficjalny sponsor firma "EPA-EKO"

 

aktywna_rodzina_pl 1

Aktywna-rodzina.pl

 


Ballonfahrt-austria.at


logo_studio_jogi_i_relaksacji_ost

 www.joga-nowytarg.pl
Studio Jogi i Relaksacji Edyty Pszczółka


Znajdujesz się tutaj:   » Strona główna » Regulamin

Regulamin firmy 

 1. Loty pasażerskie balonem odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami lotniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i bezpieczeństwa pasażerów. Loty wykonywane są na sprzęcie ubezpieczonym oraz sprawnym technicznie według wszystkich wymogów w tym zakresie i wyłącznie w sprzyjających warunkach atmosferycznych. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z tego tytułu, pilot jest zobowiązany przerwać lot lub zaniechać lotu bezpośrednio przed startem, ustalając nowy termin.
 2. Dokumentem uprawniającym do lotu jest ważny bilet. Bilet jest tylko wtedy ważny gdy w całości jest uregulowana należność za bilet. Każdy bilet jest imienny, posiada numer i datę wystawienia oraz jest ważny przez okres jednego roku od daty jego wydania.
 3. Bilety sponsorowane są wystawiane imiennie i nie mogą być przekazywane innej osobie i nie  podlegają zwrotowi. Przy przekazaniu biletu innej osobie bilet traci wartość.
 4. Otrzymany bilet nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości zmiany biletu na gotówkę.
 5. Bilety są zbierane przed lotem przez pilota.
 6. Bilety mogą być wysłane pocztą za zaliczeniem pocztowym lub nabyte bezpośrednio przed lotem po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
 7. Po otrzymaniu biletu należy skontaktować się z firmą pod numerem telefonu wskazanym na bilecie w celu ustalenia miejsca i terminu lotu. 
 8. Zwrot biletu jest możliwy tylko w przypadku: nie dotrzymania umowy ze strony firmy balonowej (nie dotyczy miejsca i terminu startu balonu); udokumentowanej nagłej choroby; śmierci pasażera.
 9. Przy zwrocie biletu będzie pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 200 zł.
 10. Przed startem należy okazać dokument tożsamości.
 11. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany nawet w ostatniej chwili terminu i miejsca startu balonem gdy zaistnieje taka potrzeba, nie biorąc za to odpowiedzialności karnej. Wówczas usługa lotu balonem będzie wykonana w innym terminie.
 12. Starty balonowe są wykonywane w okresie letnim o wschodzie i przed zachodem słońca. W okresie zimowym loty są możliwe przez cały dzień o ile warunki atmosferyczne na to pozwolą.
 13. Balon jest niesterowanym statkiem powietrznym i dlatego nie można określić dokładnego czasu lotu i miejsca lądowania. W związku z tym, firma nie ponosi odpowiedzialności za skrócenie lub wydłużenie czasu lotu, jak również za wybór miejsca lądowania balonu. 
 14. Przewidywany czas lotu balonem wynosi około 1 godz. Całe przedsięwzięcie lotu balonem trwa ok. 4 godzin.
 15. Uczestnicząc w locie balonowym, należy wziąć pod uwagę okres wykonywania lotu i zmienne warunki pogodowe. Należy pamiętać o ciepłym i wygodnym ubiorze, dostosowanym do panujących warunków pogodowych.
 16. Lądowanie  balonem odbywa się przeważnie w terenie przygodnym, na nieutwardzonym podłożu. Należy więc zaopatrzyć się w wysokie obuwie sportowe.
 17. Osoby cierpiące na choroby, na które lot balonem mógłby mieć niekorzystny wpływ, są zobowiązane do konsultacji z lekarzem przed wykonaniem lotu.
 18. W razie jakichkolwiek problemów zdrowotnych, jak i psychicznych, należy niezwłocznie poinformować o tym pilota przed wykonaniem lotu.
 19. Ze względu na formę lądowania balonu, nie zaleca się kobietom w ciąży wykonywania lotów balonem.
 20. Po przybyciu na miejsce startu balonu pasażerowie zostają przeszkoleni w zakresie przygotowania: balonu do startu, lotu balonem oraz lądowania.
 21. W miejscu startu balonem zwraca się szczególną uwagę na zachowanie bezpieczeństwa i rozwagi. W przypadku stwierdzenia przez pilota stanu pasażera wskazującego na spożycie alkoholu, narkotyków lub jakichkolwiek innych środków odurzających, pasażer będzie poproszony o opuszczenie miejsca startu, a bilet będzie uważany jako zrealizowany
 22. W miejscu startu balonu oraz w trakcie lotu balonem i lądowania należy wykonywać wszelkie polecania pilota i jego załogi związane zarówno z bezpieczeństwem jak i samym lotem balonu.
 23. W momencie startu balonu, osoby pomagające przy starcie, muszą niezwłocznie oddalić się od kosza balonu na bezpieczną odległość. Trzymanie się kosza podczas startu balonu jest zabronione.
 24. Podczas lądowania należy zachować spokój i nie rozpraszać pilota. Należy również zabezpieczyć sprzęt fotograficzny. Przy lądowaniu należy używać uchwytów do trzymania się, tak, aby zapewnić sobie stabilną pozycję oraz ugiąć lekko kolana.
 25. Bez jednoznacznego polecenia pilota w żadnym wypadku nie należy opuszczać koszu balonu.
 26. Po wylądowaniu, na polecenie pilota należy w kolejności ustalonej przez pilota opuścić kosz balonu, zwracając uwagę na głowę i inne części ciała, tak aby nie ulec kontuzji. 
 27. Po wylądowaniu, nie należy oddalać się od miejsca lądowania, lecz czekać na dalsze polecenia pilota.
 28. W przypadku kontuzji zaistniałej w czasie lądowania balonu, należy niezwłocznie poinformować o tym pilota.
 29. W pobliżu balonu, nie należy palić papierosów i używać otwartego ognia.
 30. Pasażerowie zobowiązani są do pomocy w złożeniu balonu i umieszczeniu go na przyczepie, zwracając szczególną uwagę na własne bezpieczeństwo.
 31. Po wykonanym locie, pilot przeprowadza chrzest i wydaje certyfikat dla osób którzy pierwszy raz lecieli balonem.
 32. Firma zapewnia powrót na miejsce startu.
 33. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzęt i rzeczy zabrane na czas trwania lot do kosza balonu.
 34. Pasażerowie są w pełni świadomi wyboru takiej formy lotu. Balon jest to środek lokomocji z którym jest związane ryzyko, dla tego firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej w skutek zaistnienia jakichkolwiek problemów.
 35. Przed każdym startem zostanie wypełniony formularz załadowczy, który wymaga podpisu. Podpis jest dowodem, iż pasażer zapoznał się z niniejszy regulaminem i zgadza się z nim.
 36. Przewóz dzieci odbywa się tylko w towarzystwie rodziców lub opiekunów prawnych.
 37. Zabrania się w miejscu startu balonem:
 • palenia papierosów i używania ognia otwartego w obszarze balonu (materiały łatwopalne);
 • zostawiania dzieci bez opieki;
 • zbliżania do pracującego wentylatora;
 • wchodzenia do czaszy balonu;
 • stawania i wieszania na linach;
 • manipulowania przy wyposażeniu kosza balonu (butle w koszu są napełnione gazem);
 • poruszania po polu manewrowym pojazdów;
 • zabierania na pokład balonu alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających.

Zabrania się w takcie lotu balonem:

 • wychylania za obrzeże kosza
 • wspinania na kosz
 • siadania na randzie kosza
 • siadania na butlach z gazem
 • manipulowania przy zaworach na butlach z gazem
 • trzymania i ciągnięcia węży gazowych znajdujących się na butlach gazowych
 • manipulowania przy radiostacji i urządzeniach nawigujących
 • ciągnięcia lin zwisających z czaszy balonu
 • manipulowania przy palnikach balonu i zaworach
 • wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z kosza
 • spożywania alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających.